menu: Główna | Plan zajęć | E-dziennik | Stacja pogodowa |

Uwaga

Z powodu modernizacji serwera i infrastruktury sieciowej w szkole, stworzyliśmy tymczasową stronę szkoły
Już niedługo pojawimy się w nowej odsłonie.

Informacja

Dzień otwarty dla rodziców wszystkich klas
26.10.2018r.(piątek)
w godzinach 15:00 - 17:00

Wystawa Dni Powstania - Warszawa 1944

Wystawa Dni Powstania - Warszawa 1944

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do celów grzewczych

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Uwaga:

Dyrektor Zespołu Ponadgimnazjalnego w Białej Rawskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego do celów grzewczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Więcej szczegółów w zakładce Ogłoszenia, przetargi

Uwaga:

W zakładce Kurs R.05 i LO dla dorosłych dostępny jest plan dla Kursu kwalifikacyjnegoo R.05 i dla Liceum dla dorosłych na miesiąc październik.